QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

       Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầulà một trong những điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu, đây là một bước quan trọng để việc đấu thầu diễn ra suôn sẻ. Qua bài viết này, STARLAW sẽ chia sẻ một số quy định về lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo hướng dẫn của Luật đấu thầu 2013.

 

I. Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Trong bất cứ hoạt động nào thì việc tuân thủ nguyên tắc luôn là điều cần thiết. Và việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng không ngoại lệ. Điều 33 Luật đấu thầu 2013 có quy định như sau:

– Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm. Trường hợp chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho toàn bộ dự án, dự toán mua sắm thì lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho một hoặc một số gói thầu để thực hiện trước.

– Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải ghi rõ số lượng gói thầu và nội dung của từng gói thầu.

– Việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu phải căn cứ theo tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện; bảo đảm tính đồng bộ của dự án, dự toán mua sắm và quy mô gói thầu hợp lý.

Theo đó, khi lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần tuân theo các nguyên tắc trên và bên cạnh đó cũng phải xem xét đến các căn cứ dưới đây

Xem thêm: DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ MỜI THẦU

 

HOTLINE: 0909 363 269

II. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập sau khi có quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm hoặc đồng thời với quá trình lập dự án, dự toán mua sắm hoặc trước khi có quyết định phê duyệt dự án đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án. 

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dựa trên các căn cứ quy định tại Điều 34 Luật đấu thầu 2013.

2.1 Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án

Bao gồm các căn cứ:

– Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư;

– Nguồn vốn cho dự án;

– Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi;

– Các văn bản pháp lý liên quan.

2.2 Đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên

Bao gồm các căn cứ:

– Tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức; trang thiết bị, phương tiện làm việc hiện có cần thay thế, mua bổ sung, mua sắm mới phục vụ cho công việc;

– Quyết định mua sắm được phê duyệt;

– Nguồn vốn, dự toán mua sắm thường xuyên được phê duyệt;

– Đề án mua sắm trang bị cho toàn ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (nếu có);

– Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có).

Xem thêm: Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

HOTLINE: 0909 363 269

 

III. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu cần đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 35 Luật đấu thầu 2013, bao gồm:

3.1 Tên gói thầu

Tên gói thầu thể hiện tính chất, nội dung và phạm vi công việc của gói thầu, phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm.

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần.

3.2 Giá gói thầu

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên.

Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế.

Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết;

Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, giá gói thầu được xác định trên cơ sở các thông tin về giá trung bình theo thống kê của các dự án đã thực hiện trong khoảng thời gian xác định; ước tính tổng mức đầu tư theo định mức suất đầu tư; sơ bộ tổng mức đầu tư;

Trường hợp gói thầu gồm nhiều phần riêng biệt thì ghi rõ giá ước tính cho từng phần trong giá gói thầu.

3.3 Nguồn vốn

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu.

Trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

3.4 Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu trong nước hay quốc tế.

3.5 Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Trường hợp đấu thầu rộng rãi có áp dụng thủ tục lựa chọn danh sách ngắn, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển.

3.6 Loại hợp đồng

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải xác định rõ loại hợp đồng là hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh hay hợp đồng theo thời gian để làm căn cứ lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; ký kết hợp đồng.

3.7 Thời gian thực hiện hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).

HOTLINE: 0909 363 269

IV. Dịch vụ tư vấn, quy trình thực hiện của STARLAW

Đối với Bên mời thầu, STARLAW tư vấn công tác lập hồ sơ mời thầu, HSYC, phân tích, đánh giá hồ sơ đề xuất:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý;

- Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn đấu thầu, Tư vấn thẩm định KHLCNT;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Chấm thầu, đánh giá hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, trúng chỉ định thầu…

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

 Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD