Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 19/05/2024

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2014 quy định đầu tư thành lập tổ chức kinh tế “Nh...

Xem thêm...
Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19/05/2024

Luật Đầu tư 2014 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 có rất nhiều quy định mới so với Luật Đầu tư 2005. Một trong những quy định hoàn toàn mới của Luật Đầu tư 2014 là về thủ tục thành lập công t...

Xem thêm...
Từ 1-2 tổng 2
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD