Sở hữu trí tuệ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 19/05/2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Chủ thể nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 19/05/2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 vă...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 19/05/2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP Trình tự, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp: Bước 1:Nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO 19/05/2024

Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu công ty mới thành lập ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI 19/05/2024

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ TÊN THƯƠNG MẠI Điều kiện bảo hộ tên thương mại: Để tên thương mại được bảo hộ theo pháp luật Sở hữu trí tuệ, tên thương mại phải có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 19/05/2024

\Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác ...

Xem thêm...
ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH

ĐĂNG KÝ MÃ VẠCH 19/05/2024

Đăng ký mã vạch Các loại mã số vạch Lập hồ sơ Trình tự thực hiện đăng ký mã vạch Phí cấp mã số vạch

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký logo

Thủ tục đăng ký logo 19/05/2024

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được ...

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 19/05/2024

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọ...

Xem thêm...
Từ 1-9 tổng 10
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD