ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TRỌN GÓI

1.      Mã số, mã vạch là gì?

- Mã số là một dãy các chữ số dùng để phân định vật phẩm, địa điểm, tổ chức.

- Mã vạch là một dãy các vạch thẫm song song và các khoảng trống xen kẽ để thể hiện mã số sao cho máy quét có thể đọc được.

HOTLINE 0909.363.269

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

2.     Tại sao cần mã số, mã vạch?

- Mã số, mã vạch là một trong những dấu hiệu nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, hàng hóa.

- Việc sử dụng mã số mã vạch (MSMV) trên hàng hoá cho phép nhận dạng chính xác các loại hàng hóa mà có khi bằng mắt thường ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn, giúp thu thập và cung cấp thông tin nhanh, phục vụ các nhà kinh doanh và quản lý để có thể đưa những quyết định đúng đắn và đúng thời điểm trong kinh doanh và quản lý,…

Lưu ý: Mỗi đơn vị chỉ cần đăng ký 01 lần và có thể sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau (tùy lựa chọn đăng ký).

3.           Các loại mã số mã vạch

·        MSMV được cấp:

-         Mã doanh nghiệp;

-          Mã số rút gọn (EAN 8);

-         Mã số địa điểm toàn cầu (GLN).

HOTLINE 0909.363.269·       

                             MSMV do doanh nghiệp tự lập sau khi được cấp:

-          Mã số thương phẩm toàn cầu (GTIN);

-         Mã số địa điểm toàn cầu (GLN);

-         Các loại mã số cho đơn vị hậu cần, tài sản hoặc đối tượng khác khi có nhu cầu sử dụng.

 

Mã số, mã vạch

4.      Lập hồ sơ

 

4.1.           Chuẩn bị hồ sơ

Luật sư tiến hành soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu cần thiết cho các thủ tục pháp lý của khách hàng phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam trên cơ sở các thông tin do Khách hàng cung cấp.

Hồ sơ (1 bộ) bao gồm:

-         Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch (02 bản);

-         Bản sao Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác (Xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) (01 bản);

-         Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN (02 bản).

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

HOTLINE 0909.363.269

4.2.           Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước

-         Cơ quan có thẩm quyền: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

*Lưu ý: Trước tiên, doanh nghiệp cần phải gia nhập tổ chức EAN (muốn tham gia tổ chức này thì cần phải đóng lệ phí gian nhập và lệ phí thường niên).

 

5.      Trình tự thủ tục thực hiện:

 

B1: Đăng ký sử dụng Mã số mã vạch;

B2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng Mã số mã vạch;

-         Hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký mã số mã vạch;

-         Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Tổng cục TCĐLCL.

B3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Mã số mã vạch;

-         Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổng cục TCĐLCL tiến hành thẩm định hồ sơ.

-         Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV được gửi thông qua các tổ chức tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn không quá 10 ngày.

B4. Hướng dẫn sử dụng MSMV.

-         Tổ chức/doanh nghiệp sử dụng MSMV phải gửi danh mục các Mã số thương phẩm toàn cầu GTIN và Mã số địa điểm toàn cầu GLN được sử dụng cho Tổng cục đo lường.

-         Có trách nhiệm thông báo các thông tin mô tả đối tượng mang MSMV cho các tổ chức và cá nhân là đối tác và có liên quan.

4. Phí dịch vụ đăng ký mã vạch, mã số : Phụ thuộc vào loại mã vạch khách hàng đăng ký.

Phí duy trì sử dụng MSMV phải nộp trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.

HOTLINE 0909.363.269

 

STARLAW CO.,LTD