Bên nhà thầu

THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU BAO LÂU?

THỜI GIAN HIỆU LỰC CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU BAO LÂU? 19/05/2024

Đối với hiệu lực của hồ sơ dự thầu, căn cứ theo quy định tại khoản 42 – Điều 4 – Luật Đấu thầu năm 2013, thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cụ thể như sau: “Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự...

Xem thêm...
VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU

VAI TRÒ CỦA ĐẤU THẦU 19/05/2024

Để tăng cường công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu, Luật Đấu thầu 2013 đã bổ sung nhiều quy định cụ thể và có hẳn một chương về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Một chuyên gia kinh tế ...

Xem thêm...
NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

NỘP PHÍ DUY TRÌ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 07/06/2024

Theo Thông tư 05/2024/TT-BKHĐT ngày 19/4/2024, Nhà thầu phải thanh toán chi phí đăng ký, phí duy trì tên, phí lựa chọn nhà thầu (bao gồm nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất) qua mạng, phí...

Xem thêm...
BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU

BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU 19/05/2024

1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ ...

Xem thêm...
BẢO ĐẢM DỰ THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU

BẢO ĐẢM DỰ THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU 19/05/2024

Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo phá...

Xem thêm...
NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ? 19/05/2024

Hiện nay, khi mà đấu thầu qua mạng được áp dụng thì mọi thao tác trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia như upload, đăng tải hồ sơ dự thầu qua mạng,... là những việc cần làm cần thiết và mang tính ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 19/05/2024

Đấu thầu qua mạng được hiểu là việc tận dụng lợi thế sẵn có của internet để tổ chức đấu thầu. Chủ mời thầu tìm được nhà thầu tốt, với giá cả hợp lý, phải chăng nhất vì đã phải trải qua một cuộc chọ...

Xem thêm...
ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẤU THẦU

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẤU THẦU 19/05/2024

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết; và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn; dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng...

Xem thêm...
Từ 1-9 tổng 11
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD