Doanh nghiệp

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH

THỦ TỤC TẠM NGỪNG KINH DOANH 19/05/2024

Khi kinh doanh không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn và bế tắc khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động phải tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng xem xét nếu doanh nghiệp không muốn giải...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HẢI QUAN

THỦ TỤC XIN XÁC NHẬN HẢI QUAN 19/05/2024

Khi làm hồ sơ giải thể công ty thì một trong những bước quan trọng là thực hiện thủ tục giải thể tại cơ quan thuế và việc xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại cơ quan hải quan là một trong n...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 19/05/2024

1. Thủ tục xin công văn chấm dứt mã số thuế 2. Thủ tục xin xác nhận hải quan 3. Thủ tục thông báo giải thể 4. Thủ tục trả dấu công an (Nếu có) 5. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại sở kế hoạch đ...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI 19/05/2024

Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành đã có những hướng dẫn cụ thể về điều kiện cũng như trình tự thủ tục thực hiện. Tuy nhiên, mặt khuyết của cơ chế pháp luật nằm ở chỗ, ...

Xem thêm...
 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – MIỄN PHÍ KÊ KHAI THUẾ 03 THÁNG ĐẦU- TƯ VẤN THUẾ TRỌN ĐỜI

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP – MIỄN PHÍ KÊ KHAI THUẾ 03 THÁNG ĐẦU- TƯ VẤN THUẾ TRỌN ĐỜI 19/05/2024

Thành lập doanh nghiệp – Miễn phí kê khai thuế 03 tháng đầu. Thành lập doanh nghiệp là bước khởi đầu quan trọng cho việc phát triển doanh nghiệp của bạn. Hãy làm cho giá trị bản thân bạn tăng thêm...

Xem thêm...
ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 19/05/2024

ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 1. Căn cứ pháp lý: * Luật doanh nghiệp 2014 * Nghị định số 96/2015/NĐ-CP 2. Điều kiện về chủ thể: * Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 19/05/2024

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Các trường hợp giải thể doanh nghiệp: Bao gồm 2 hình thức là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. - Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc ...

Xem thêm...
THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 19/05/2024

THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Tổng quan về chi nhánh, văn phòng đại diện: Văn phòng đại diện và Chi nhánh là những đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, đều c...

Xem thêm...
THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 19/05/2024

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Điều kiện thành lập công ty cổ phần: * Chủ thể: Công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Giám đốc/ Tổng giám...

Xem thêm...
Từ 1-9 tổng 24
STARLAW CO.,LTD