Giải thể

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 19/05/2024

1. Thủ tục xin công văn chấm dứt mã số thuế 2. Thủ tục xin xác nhận hải quan 3. Thủ tục thông báo giải thể 4. Thủ tục trả dấu công an (Nếu có) 5. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại sở kế hoạch đ...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI 19/05/2024

Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành đã có những hướng dẫn cụ thể về điều kiện cũng như trình tự thủ tục thực hiện. Tuy nhiên, mặt khuyết của cơ chế pháp luật nằm ở chỗ, ...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 19/05/2024

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Các trường hợp giải thể doanh nghiệp: Bao gồm 2 hình thức là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. - Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc ...

Xem thêm...
Từ 1-3 tổng 3
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD