Bên mời thầu

LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN TRONG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN TRONG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ 19/05/2024

I. Khái niệm danh sách ngắn Theo Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013: “Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu ...

Xem thêm...
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÂN SỰ TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU NĂM 2022

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÂN SỰ TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU NĂM 2022 19/05/2024

I. Cơ sở pháp lí - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐTquy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia - Luật đấu th...

Xem thêm...
BÊN MỜI THẦU LÀ AI? HỌ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ?

BÊN MỜI THẦU LÀ AI? HỌ CÓ TRÁCH NHIỆM GÌ? 19/05/2024

Trong đấu thầu khái niệm “Bên mời thầu”được nêu thường xuyên trong tất cả các tài liệu, nhưng không ít người chưa hiểu rõ bên mời thầu là gì và trách nhiệm bên mời thầu phải làm gì. Qua bài viết n...

Xem thêm...
NHỮNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

NHỮNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH 19/05/2024

Bài viết này STARLAW sẽ giới thiệu 4 phương thức đấu thầu nói riêng và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư nói chung theo Luật đấu thầu 2013. Các phương thức này bao gồm: Phương thức một giai đoạn một tú...

Xem thêm...
QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 19/05/2024

Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là một trong những điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu, đây là một bước quan trọng để việc đấu thầu diễn ra suôn sẻ. Qua bài viết này, STARLAW sẽ chia sẻ một số quy...

Xem thêm...
ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, ĐẤU THẦU HẠN CHẾ VÀ ĐẤU THẦU CHỈ ĐỊNH KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO?

ĐẤU THẦU RỘNG RÃI, ĐẤU THẦU HẠN CHẾ VÀ ĐẤU THẦU CHỈ ĐỊNH KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? 19/05/2024

Mỗi hình thức lựa chọn nhà thầu sẽ có điểm riêng, không hình thức nào giống hình thức nào. Vì vậy khi lựa chọn hình thức áp dụng cụ thể thì phải đảm bảo đủ điều kiện với hình thức lựa chọn nhà thầu...

Xem thêm...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẤU THẦU

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐẤU THẦU 19/05/2024

Đấu thầu là phương thức giao dịch đặc biệt, người muốn Xây dựng một công trình (người gọi thầu) công bố trước các yêu cầu và điều kiện xây dựng công trình, người dự thầu công bố giá mà mình muốn nh...

Xem thêm...
CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT HỒ SƠ MỜI THẦU

CÁC BƯỚC ĐỂ XÂY DỰNG MỘT HỒ SƠ MỜI THẦU 19/05/2024

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ được phát triển một cách rộng rãi trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu, hoạt đ...

Xem thêm...
NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỒ SƠ MỜI THẦU

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HỒ SƠ MỜI THẦU 19/05/2024

Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ được phát triển một cách rộng rãi trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu, hoạt đ...

Xem thêm...
Từ 1-9 tổng 12
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD