LỰA CHỌN DANH SÁCH NGẮN TRONG PHƯƠNG THỨC MỘT GIAI ĐOẠN HAI TÚI HỒ SƠ

 

         Một trong những vấn đề mà nhà thầu cần lưu ý là những quy định về lựa chọn danh sách ngắn trong phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn quy định về điều này như thế nào? Qua bài viết này STARLAW sẽ chia sẻ cho các bạn về danh sách ngắn là gì, cách thức lựa chọn danh sách ngắn trong phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

I. Khái niệm danh sách ngắn

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật đấu thầu 2013:

Danh sách ngắn là danh sách nhà thầu, nhà đầu tư trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển; danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế; danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm.

 

Xem thêm: TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU

 

II. Đối với đấu thầu rộng rãi

Quy trình lập danh sách ngắn để lựa chọn nhà thầu được tiến hành theo quy trình tại khoản 1 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Đó là:

Bước 1:Lập hồ sơ mời sơ tuyển

Hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm các nội dung sau đây:

– Thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu;

– Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự sơ tuyển;

– Tiêu chuẩn về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu.

Việc đánh giá hồ sơ dự tuyển sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Trong tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải quy định mức tối thiểu để đánh giá là đạt đối với từng nội dung về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

Việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển phải bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển.

HOTLINE: 0909 363 269

Bước 2: Thông báo và phát hành hồ sơ mời sơ tuyển

Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải các thông tin theo quy định lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu.

Hồ sơ mời sơ tuyển được phát hành miễn phí cho các nhà thầu tới trước thời điểm đóng thầu.

 

Bước 3: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự sơ tuyển đã nộp theo chế độ quản lý hồ sơ mật cho đến khi công khai kết quả sơ tuyển.

 

Bước 4: Mở và đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển

Hồ sơ dự sơ tuyển nộp theo thời gian và địa điểm quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được mở ngay sau thời điểm đóng thầu. Việc mở hồ sơ dự sơ tuyển phải được ghi thành biên bản và gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

Hồ sơ dự sơ tuyển được gửi đến sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại.

Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời sơ tuyển. Nhà thầu có hồ sơ dự sơ tuyển được đánh giá đạt ở tất cả các nội dung về năng lực và kinh nghiệm được đưa vào danh sách ngắn.

Xem thêm: DỊCH VỤ THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

Bước 5: Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả sơ tuyển

Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, bên mời thầu trình phê duyệt kết quả sơ tuyển, trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về các nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.

– Kết quả sơ tuyển phải được thẩm định trước khi phê duyệt.

– Kết quả sơ tuyển phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển.

– Trường hợp lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải bao gồm tên các nhà thầu trúng sơ tuyển và các nội dung cần lưu ý (nếu có). Trường hợp không lựa chọn được danh sách ngắn, văn bản phê duyệt kết quả sơ tuyển phải nêu rõ lý do không lựa chọn được danh sách ngắn.

 

Bước 6:Công khai danh sách ngắn

Danh sách ngắn phải được đăng tải các thông tin theo quy định lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu và gửi thông báo đến các nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển.

*Lưu ý: Các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn không được liên danh với nhau để tham dự thầu.

 

Xem thêm: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ WEBSITE 

 

III. Đối với đấu thầu hạn chế

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc lựa chọn danh sách ngắn đối với đầu thầu hạn chế được tiến hành như sau:

Theo đó, việc xác định, phê duyệt danh sách ngắn gồm tối thiểu 03 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu.

Sau khi phê duyệt, danh sách ngắn phải được đăng tải các thông tin theo quy định lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc Báo đấu thầu

HOTLINE: 0909 363 269

 

IV. Dịch vụ tư vấn, quy trình thực hiện của STARLAW

Đối với Bên mời thầu, STARLAW tư vấn công tác lập hồ sơ mời thầu, HSYC, phân tích, đánh giá hồ sơ đề xuất:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý;

- Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn đấu thầu, Tư vấn thẩm định KHLCNT;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Chấm thầu, đánh giá hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, trúng chỉ định thầu…

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

Xem thêm: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

HOTLINE: 0909 363 269

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931 333 162

 

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD