TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU

 

 

 

Luật Đấu thầu quy định như sau: "Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu."

Căn cứ pháp lý:

- Luật đấu thầu số 22/2023/QH15;

- Nghị định 24/2024/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

1. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị

- Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức

- Giấy chứng nhận mã số thuế của cơ quan

- Chữ ký số đã kết nối với cổng đấu thầu và cài đặt môi trường thầu

- Giấy tờ liên quan đến gói thầu cần đấu thầu

- Số thông báo mời thầu của bên mời thầu

- Bảo lãnh dự thầu, bảo đảm cam kết tín dụng

 

Xem thêm:Dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải

 

2. Thời gian làm việc

3-5 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, thời gian làm việc phụ thuộc vào thời gian bên nhà thầu chuẩn bị đủ hồ sơ theo yêu cầu)

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

3. Các bước thực hiện nộp hồ sơ dự thầu

Bước 1: Đọc hồ sơ mời thầu, gửi bên nhà thầu các yêu cầu giấy tờ cần chuẩn bị

Bước 2: Soạn hồ sơ dự thầu để đấu thầu

Bước 3: Hỗ trợ ultra view cho khách để đăng tải hồ sơ dự thầu

(Lưu ý: Trong vòng 1 tiếng sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ của bên nhà thầu thì bên mời thầu phải đăng tải công khai quyết định này trên cổng thông tin thầu)

Bước 4: Chờ bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu

Bước 5: Nhà thầu thương thảo hợp đồng (Lưu ý: Bản giấy phải khớp với bản mạng đã nộp hồ sơ)

Bước 6: Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Của bên mời thầu)

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

4. Hồ sơ của nhà thầu được đánh giá hợp lệ khi đủ các yếu tố sau đây:

v Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

a) Kiểm tra các thành phần của hồ sơ dự thầu bao gồm: đơn dự thầu; thỏa thuận liên danh (nếu có); giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); bảo đảm dự thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ dự thầu;

b) Kiểm tra sự thống nhất về nội dung giữa bản gốc và bản chụp để phục vụ quá trình đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu.

v Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu:

a) Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 3 Điều 24 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP

b) Nhà thầu có hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

v Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

a) Việc đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

b) Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá về kỹ thuật.

Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, nhà thầu là cá nhân, nhóm cá nhân chào thầu sản phẩm đổi mới sáng tạo của mình đáp ứng quy định tại khoản 4 Điều 5 của Nghị định này thì không phải đáp ứng một số tiêu chí quy định tại khoản 3 Điều 9 của Nghị định này.

v Đánh giá về kỹ thuật và tài chính:

a) Việc đánh giá về kỹ thuật thực hiện theo tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá quy định trong hồ sơ mời thầu;

b) Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật được xem xét đánh giá về tài chính theo phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá. Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có) trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất (đối với phương pháp giá thấp nhất) hoặc có giá đánh giá thấp nhất (đối với phương pháp giá đánh giá) được xếp hạng thứ nhất. Thư giảm giá không được công khai trong biên bản mở thầu sẽ không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp chỉ có một nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật thì không phải xác định danh sách xếp hạng nhà thầu. Chủ đầu tư không phải phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.

v   Tổ chuyên gia lập báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu gửi bên mời thầu xem xét, trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 24/2024/NĐ-CP. Báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu phải nêu rõ các nội dung sau đây:

a) Kết quả đánh giá đối với từng hồ sơ dự thầu;

b) Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu;

c) Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại; lý do loại nhà thầu;

d) Tên nhà thầu được đề nghị trúng thầu, giá đề nghị trúng thầu, loại hợp đồng, thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thực hiện hợp đồng;

đ) Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, phải nêu rõ lý do và đề xuất biện pháp xử lý;

e) Những nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có); đề xuất biện pháp xử lý;

g) Những nội dung cần lưu ý (nếu có).

Trên cơ bản là hồ sơ dự thầu cần những yếu tố mà chúng tôi đã nêu ra bên trên. Còn tùy thuộc vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà các công ty có thể điều chỉnh sao cho phù hợp và cạnh tranh nhất.

5. Quy trình thực hiện dịch vụ tư vấn đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu tại STALAW:

Trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp, STALAW sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầutrước khi tiến hành dịch vụ;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết khi đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp;

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho doanh nghiệp khi đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu của doanh nghiệp;

- Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêsu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ;

Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc; 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (+84)909 363 269/ Fax: (+84)975 911 197

VP HCM: 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)969 769 530/ Fax: (+84)975 911 197

 

HOTLINE: 0909 363 269

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD