CÔNG BỐ HỢP QUY AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

1. Danh mục sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải công bố:

 

- Công bố thực phẩm thường

- Công bố thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng

- Công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến

- Công bố bao bì, vật liệu và dụng cụ chứa đựng thực phẩm

- Công bố thực phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm mục đích sử dụng trong nội bộ cơ sở sản xuất, siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên

 

                  

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

2. Trình tự công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm:

 

Bước 1: Đánh giá hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá hợp quy theo một trong hai phương thức sau: Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định hoặc tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá hợp quy được quy định và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận;

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố tại cơ quan có thẩm quyền.

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

3. Hồ sơ công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm

a. Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba):

- Bản công bố hợp quy;

- Bản thông tin chi tiết sản phẩm;

- Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba;

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

b. Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất):

- Bản công bố hợp quy;

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm;

- Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; do các đối tượng sau cấp: Phòng kiểm nghiệm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng); hoặc Phòng kiểm nghiệm của nước xuất xứ được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thừa nhận (bản gốc hoặc bản sao có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy;

- Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 

 

                              

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

4. Thẩm quyền công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Cục An toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực, các sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; xác nhận bằng văn bản đối với sản phẩm nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng) chỉ nhằm phục vụ sản xuất trong nội bộ doanh nghiệp, kinh doanh trong siêu thị, khách sạn bốn sao trở lên;

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn (trừ thực phẩm chức năng), vật liệu bao gói, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm đó đóng trên địa bàn;

- Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn đối với sản phẩm sản xuất trong nước có mục đích xuất khẩu khi có yêu cầu của nước nhập khẩu;

- Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở chính đóng trên địa bàn: Sản phẩm có cùng chất lượng của cùng một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm nhưng được sản xuất tại hai tỉnh, thành phố trở lên.

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

5. Quy trình thực hiện thủ tục công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm tại STALAW:

Trong quá trình thực hiện thủ tục công bố hợp quy vệ sinh an toàn thực phẩm, STALAW sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục công bố hợp quy vệ sinh an toàn thực phẩm khi tiến hành dịch vụ;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy vệ sinh an toàn thực phẩm của doanh nghiệp;

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục công bố hợp quy vệ sinh an toàn thực phẩm của doanh nghiệp;

- Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

- Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ;

- Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

 

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

 

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD