NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHÂN SỰ TRONG HỒ SƠ MỜI THẦU NĂM 2022

 

          Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mới được ban hành tiếp tục gỡ nút thắt vấn đề yêu cầu nhân sự tùy tiện trong hồ sơ mời thầu lâu nay. Hãy cùng STARLAW phân tích các điểm mới tiến bộ của thông tư mới này

 

         I. Cơ sở pháp lí

-       Thông tư 08/2022/TT-BKHĐTquy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

-       Luật đấu thầu 2013

II. Thực trạng yêu cầu về nhân sự trong hồ sơ mời thầu đang làm khó nhà thầu

              Do lâu nay, quy định cụ thể về vấn đề nhân sự trong các mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành cònchungchung, chưa cụ thể gây ra nhiêug khó khăn trong vấn đề lập hồ sơ mời thầu cũng như hồ sơ dự thầu.Vìdụ như yêu cầu một lượng lớn công nhân kỹ thuật, yêu cầu nhân sự phải có xác nhận của địa phương cư trú, gói thầu cung cấp thiết bị/phi tư vấn nhưng yêu cầu nhân sự có bằng cấp chuyên môn không liên quan hoặc yêu cầu trình độ cao (như cao học hoặc tiến sỹ).

Xem thêm: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

HOTLINE: 0909 363 269       

         III.  Những quy định mới về nhân sự trong hồ sơ mời thầu năm 2022

           Trong một số điểm mới của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT mới ban hành, quy định về nhân sự trong hồ sơ mời thầu năm 2022 đã được cụ thể hóa tương đối chặt chẽ, có 4 điểm mới sau đây:
         Thứ nhất, Gói thầu mua sắm hàng hóa về cơ bản không được đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt. Trường hợp các dịch vụ liên quan có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có trình độ, hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

        Thứ hai, Gói thầu dịch vụ phi tư vấn về cơ bản không được đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần thiết phải có nhân sự có hiểu biết, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp này. Trường hợp yêu cầu huy động nhân sự chủ chốt, trong tờ trình phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ lý do để chủ đầu tư xem xét, quyết định.

Xem thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

        Thứ ba, gói thầu xây lắp thì hồ sơ mời thầu không được yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với các vị trí mà pháp luật về xây dựng không có yêu cầu về tiêu chuẩn đối với chức danh đó hoặc đối với các vị trí kỹ thuật thông thường, công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông.

       Thứ tư, Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung nhân sự chủ chốt để đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi nhân sự không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần.

        Như vậy, nhữngđiểm mới quy định về nhân sự trong hồ sơ mời thầu nêu trên được đánh giá là khá phù hợp, tích cực và sát với thực tế những bất cập các gói thầu gần đây. Nội dung này khi có hiệu lực sẽ chấm dứt phần lớn các yêu cầu về nhân sự đang làm khó các nhà thầu mà bên mời thầu "cố tình" đưa ra. 

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phẩn

HOTLINE: 0909 363 269

        IV.  Dịch vụ tư vấn, quy trình thực hiện của STARLAW

Đối với Bên mời thầu, STARLAW tư vấn công tác lập hồ sơ mời thầu, HSYC, phân tích, đánh giá hồ sơ đề xuất:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý;

- Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn đấu thầu, Tư vấn thẩm định KHLCNT;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Chấm thầu, đánh giá hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, trúng chỉ định thầu…

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

Xem thêm: TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU

HOTLINE: 0909 363 269

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận,TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân,HN|Tel: 0931333162

 

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD