ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẤU THẦU

 

1. Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013

2. Điều kiện tham dự đấu thầu

       Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết; và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn; dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

      Như vậy, quá trình chọn lọc này chính là để đảm bảo nhà đầu tư có thể thực hiện được dự án theo đúng kế hoạch. Để có thể tham gia với tư các nhà thầu; cá nhân,tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện cụ thể.

HOTLINE: 0909 363 269

 

Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức; cần đáp ứng đủ các điều kiện tham dự đấu thầu sau:

1. Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;

2. Hạch toán tài chính độc lập;

3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;

4. Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

5. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;

6. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;

7. Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;

8. Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Xem thêm: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

Nếu nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân; cần đáp ứng đủ điều kiện tham dự đấu thầu:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;

2. Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;

3. Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;

4. Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

5. Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Ngoài những quy định chung trên, để đảm bảo tính cạnh tranh trong việc đấu thầu, các nhà thầu còn phải đáp ứng các điều kiện tham dự đấu thầu sau:

     Nhà thầu tham dự quan tâm, tham dự sơ tuyển phải đáp ứng:

–  Nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với:

+ Các nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; 

+ Các nhà thầu đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; 

+ Các nhà thầu thẩm định kết quả mời quan tâm, kết quả sơ tuyển.

– Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên sau đây:

+ Chủ đầu tư, bên mời thầu;

+ Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;

+ Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

      Nhà thầu tham dự thầu gói thầu hỗn hợp phải độc lập về pháp lý và tài chính với:

– Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công cho gói thầu đó.

– Trừ trường hợp các nội dung này là một phần của gói thầu hỗn hợp.

Xem thêm: DỊCH VỤ THÔNG BÁO WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

 

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

Đối với tập đoàn kinh tế nhà nước:

– Nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này. Đồng thời cũng là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau.

– Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này; đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó; nhà thầu được đánh giá độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các chủ thể trên khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý đối với đơn vị sự nghiệp.
– Nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau.

– Nhà thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau khi cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

– Nhà thầu tham dự thầu với nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó không có cổ phần hoặc vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên.

Xem thêm: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ WEBSITE 

 

HOTLINE: 0909 363 269

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW

 

·       VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

·       VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD