Tại Hà Nội

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp 28/06/2024

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp, các trường hợp giải thể doanh nghiệp: Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này t...

Xem thêm...
Một số lưu ý trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Một số lưu ý trước khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 06/07/2024

dịch vụ thành lập công ty vốn nước ngoài, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hồ sơ thành lập doanh nghiệp vốn nước ngoài đều được Stalaw cung cấp

Xem thêm...
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là gì? 10/07/2024

Khoản 6 Điều 3 Luật Đầu tư 2005 định nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp V...

Xem thêm...
Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 10/07/2024

Quy trình và thời gian tiến hành thủ tục thành lập công ty 100 vốn nước ngoài hiện nay sẽ được thực hiện theo trình tự các bước thành lập công ty như sau:

Xem thêm...
Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 29/06/2024

Để làm Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, quý khách cần quan tâm đến các chi phí thành lập công ty, các nhà đầu tư còn cần phải quan tâm đến việc có được giấy chứng nhận đầu tư trư...

Xem thêm...
Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II tại Hà Nội

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II tại Hà Nội 06/07/2024

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng II: Đây là chứng chỉ được cấp bởi Sở Xây dựng đối với các doanh nghiệp được hoạt động trong một số khu vực, công trình, dự án thuộc nhóm B, công trình cấp II

Xem thêm...
Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III tại Hà Nội

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III tại Hà Nội 20/05/2024

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 3: Chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 là một chứng chỉ năng lực xây dựng bắt buộc nếu các công ty muốn tham gia đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nh...

Xem thêm...
Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I tại Hà Nội

Dịch vụ cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng I tại Hà Nội 21/05/2024

Chứng Chỉ Năng Lực Xây Dựng Hạng 1: Đây là chứng chỉ được cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp có hợp đồng kèm biên bản nghiệm thu của ít nhất 1 hợp đồng xây dựng hạng 1 hoặc 2 hợp đồng xây dựng hạng ...

Xem thêm...
Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả kịch bản

Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả kịch bản 19/05/2024

Luật STALAW là một trong các trung tâm tư vấn luật chuyên tư vấn đăng ký sở hữu trí tuệ trong đó có đăng ký bản quyền cho kịch bản truyền hình.Chúng tôi gồm đội ngũ luật sư giỏi và nhiều năm kinh n...

Xem thêm...
Hồ sơ, thủ tục dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2024

Hồ sơ, thủ tục dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2024 19/05/2024

Quyền tác giả tự động hình thành từ thời điểm tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định, bất kể tác phẩm đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Xem thêm...
STARLAW CO.,LTD