DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ MỜI THẦU

 

 

Xem thêm: Tư vấn lập, đánh giá và đăng tải hồ sơ mời thầu

 

Căn cứ pháp lý :

 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13

 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP

 

- Nghị định số 116/2008/NĐ-CP

 

- Đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu;

 

Hotline: 0909.363.269

 

1. Đối với Bên mời thầu, STARLAW tư vấn công tác dịch vụ lập hồ sơ mời thầu, HSYC, phân tích, đánh giá hồ sơ đề xuất:

 

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

 

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý

 

- Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn đấu thầu, Tư vấn thẩm định KHLCNT;

 

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

 

- Chấm thầu, đánh giá hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, trúng chỉ định thầu...

 

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan. 

 

Hotline: 0909.363.269

 

2. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị:

 

- Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức

 

- Giấy chứng nhận mã số thuế của cơ quan

 

- Chứng thư số và cài đặt môi trường thầu

 

- Giấy tờ liên quan đến gói thầu cần đấu thầu

 

Hotline: 0909.363.269

 

3. Thời gian làm việc:

 

7-10 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, thời gian làm việc phụ thuộc vào thời gian bên mời thầu trình ký duyệt, thương thảo hợp đồng giữa các bên)

 

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

 

4. Mẫu hồ sơ đấu thầu đáp ứng những yêu cầu cơ bản sau:

 

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá dịch vụ lập hồ sơ dự thầu

 

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

 

Chương V. Yêu cầu về phạm vi cung cấp

 

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

 

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

 

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

 

Hotline: 0909.363.269

 

5. Các bước thực hiện khi lập hồ sơ mời thầu:

 

Bước 1: Trình ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu

 

Bước 2: Lập tờ trình yêu cầu phê duyệt hồ sơ đồng thời lập hồ sơ mời thầu cho bên mời thầu.

 

(Lưu ý: Phải có 01 bên thẩm định hồ sơ mời thầu, có thể thuê bên khác thẩm định hồ sơ hoặc chính bên mời thầu có thể đứng ra tự thẩm định nếu có chức năng nghiệp vụ thẩm định, tuy nhiên nên thuê 01 bên khác có chức năng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu hoặc có nghiệp vụ đánh giá, thẩm định thầu)

 

Bước 3: Hỗ trợ ultra view cho khách để đăng tải quyết định mở thầu

 

(Lưu ý: Trong vòng 1 tiếng sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ của bên nhà thầu thì bên mời thầu phải đăng tải công khai quyết định này trên cổng thông tin thầu)

 

Bước 4: Đánh giá hồ sơ dự thầu

 

Bước 5: Trình ký duyệt đánh giá hồ sơ sau đó nộp và tải hồ sơ đánh giá lên cổng thông tin trên cục đấu thầu.

 

Bước 6: Thương thảo hợp đồng (Lưu ý: Bản giấy phải khớp với bản mạng đã nộp hồ sơ)

 

Bước 7: Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Lưu ý: Bên thẩm định xem xét kết quả, tờ trình. Thời gian đăng tải quyết định không quá 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định)

Xem Thêm: Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

 

Hotline: 0909.363.269

 

6. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

 

 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác.

 

 • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

 

 • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu.

 

 • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

 

 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

 

Hotline: 0909.363.269

 

7. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà đầu tư khi có đủ các điều kiện sau đây:

 

 • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất.

 

 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt.

 

 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt.

 

 • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

 • VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (+84)909 363 269/ Fax: (+84)975 911 197

 • VP HCM: 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)969 769 530/ Fax: (+84)975 911 197

Website: www.valaw.vn /stalaw.vn

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD