Giấy phép lưu hành trang thiết bị Y tế

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 19/05/2024

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

Xem thêm...
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 19/05/2024

Trang thiết bị y tế được định nghĩa là các loại máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ, hóa chất chẩn đoán in-vitro (các hóa chất, chất thử chẩn đoán, dung dịch rửa được dùng cho thiết bị y tế) hoặc là...

Xem thêm...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 19/05/2024

 Trước khi nhập khẩu trang thiết bị y tế, cần phân loại thiết bị y tế theo loại A, B, C, hay D, căn cứ theo Điều 4 Nghị định 36/2016/ NĐ-CP, và Thông tư 39/2016/TT-BYT. Sau khi phân loại, chúng ta ...

Xem thêm...
CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - MỤC ĐÍCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, VIỆN TRỢ, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO

CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - MỤC ĐÍCH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH, VIỆN TRỢ, VIỆN TRỢ NHÂN ĐẠO 19/05/2024

Trường hợp không có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất,

Xem thêm...
CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 19/05/2024

Trình tự xem xét việc đề nghị cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất:...

Xem thêm...
CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 19/05/2024

Căn cứ pháp lý, Thẩm quyền cấp phép, Phân loại, Dịch vụ tư vấn công bố trang thiết bị y tế starlaw sẽ thực hiện, Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 19/05/2024

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ oanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế; - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam...

Xem thêm...
Từ 1-7 tổng 7
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD