Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp sẽ xảy ra nhiều vấn đề ảnh hưởng tới việc tiếp tục hoạt động của công ty thì dịch vụ giải thể doanh nghiệp là điều có thể xảy ra.

Luật doanh nghiệp 2014 cũng như các văn bản pháp luật hiện hành quy định các vấn đề về doanh nghiệp đã có những hướng dẫn cụ thể nhưng hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn con đang lúng túng trong việc tiến hành các bước giải thể doanh nghiệp.

 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề về doanh nghiệp, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng giải đáp mọi vướng mắc về thủ tục pháp lý khi tiến hành giải thể doanh nghiệp.

 

I. Những trường hợp nào cần giải thể doanh nghiệp?

 

Theo quy định của điều 2014 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thế doanh nghiệp

 

 

II. Cần những điều kiện gì để Giải thể doanh nghiệp?

 

  • Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.
  • Công ty không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

III. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Đăng ký giải thể

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo về giải thể doanh nghiệp (mẫu quy định);

2. Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp;

3. Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (nếu có);

4. Danh sách người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

5. Con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu (nếu có);

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

7. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

8. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

9. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

10. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

  • Thời hạn giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

thủ tục dịch vụ giải thể doanh nghiệp giá rẻ

 

IV. Vấn đề thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp trước khi giải thể?

 

Các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp giải thể phải tuân theo thứ tự pháp luật quy định, cụ thể tại khoản 5 Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

 

“5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

b) Nợ thuế;

c) Các khoản nợ khác”.

 

CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW

Số ĐKHĐ: 01022185/TP/ĐKHĐ

Địa chỉ trụ sở chính: Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Địa chỉ VP HCM: Số 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Tell       : 0931.333.162                                                                 

Quản lý: 0909.363.269

Email: luat.starlawvn@gmail.com

Website: https://stalaw.vn

STARLAW CO.,LTD