THỦ TỤC LÀM MỚI SỔ ĐỎ

 

THỦ TỤC LÀM MỚI SỔ ĐỎ

 

1.       Trình tự thủ tục làm mới sổ đỏ:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

  •     Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
  •     Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư.
  •     Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có).
  •     CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất.
  •     Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

 Xem thêm: THỦ TỤC SANG TÊN SỔ ĐỎ

 

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có mảnh đất

Sau khi tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết phiếu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận sẽ viết biên nhận hẹn người làm hồ sơ ngày nhận thông báo thuế.

 

Bước 3: Nhận thông báo thuế theo giấy hẹn, người dân mang biên nhận đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) tại cơ quan thuế. Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận hẹn ngày nhận giấy chứng nhận.

 

Bước 4: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phiếu hẹn của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

THỦ TỤC LÀM MỚI SỔ ĐỎ

2.       Lệ phí xin làm mới sổ đỏ:

  •     Lệ phí trước bạ: Khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5%  giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).
  •      Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh: Mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới.

Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới.

+ Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh cấp Giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận.

  •     Ngoài ra còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo.

XEM THÊM: DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ

 

3.       Thời gian làm mới sổ đỏ:

  •     Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất; tách thửa, hợp thửa đất, thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý tối đa là 15 ngày.
  •     Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW
STARLAW CO.,LTD

Địa chỉ: 

VPHCM: Số 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

VPHN: Tầng 5, Số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0931.333.162 - 0969.769.530

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD