GÓI THẦU DƯỚI 500 TRIỆU CÓ ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH THẦU KHÔNG

 

Trong một số trường hợp, gói thầu có giá trị dưới một ngưỡng nhất định có thể được chỉ định thầu cho một nhà thầu cụ thể thay vì thông qua quá trình đấu thầu công khai. Tuy nhiên, điều này cũng phải tuân thủ các quy định và quy trình pháp lý liên quan, bao gồm việc công bố công khai thông tin về việc chỉ định thầu và cơ hội phản đối từ các bên liên quan.

Để biết thông tin cụ thể về việc chỉ định thầu trong gói thầu có giá trị dưới 500 triệu đồng trong quốc gia của bạn, bạn nên tham khảo các quy định và hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chính phủ hoặc tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực đấu thầu và quản lý hợp đồng công cộng.

 

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 

Căn cứ quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 23 Luật đấu thầu số 22 quy định:

“Gói thầu thuộc dự toán mua sắm có giá gói thầu trong hạn mức từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng; gói thầu thuộc dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công, bao gồm: gói thầu cung cấp Dịch vụ đăng ký đấu thầu qua mạng  tư vấn có giá gói thầu trong hạn mức không quá 500 triệu đồng, gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng

HOTLINE: 0909 363 269

 

  • Như vậy theo quy định của Luật đấu thầu số 22 thì những gói thầu cung cấp dich vụ tư vấn dưới 500tr do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc dự án theo Luật Đầu tư công thì mới được chỉ định thầu, hoặc các gói thầu về phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu trong hạn mức không quá 01 tỷ đồng thuộc dự án theo Luật Đầu tư công. Những gói thầu thuộc nguồn vốn chi thường xuyên thì phải dưới 100tr mới được làm chỉ định thầu, trên 100tr phải làm Chào hàng cạnh tranh theo quy định.

 

!III DỊCH VỤ VỀ THẦU

      - Đăng ký tư cách nhà thầu/ mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

- Soạn thảo hồ sơ gửi khách hàng ký đóng dấu

- Nộp hồ sơ trên Cục quản lý đấu thầu

- Hỗ trợ khách hàng sử dụng và tra cứu các thông tin trên mạng đấu thầu

- Tư vấn và hỗ trợ về sau các gói thầu khách hàng tham gia

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LÀM HỒ SƠ MỜI THẦU (slaw.com.vn)

                   DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU (slaw.com.vn)

 

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

VP HCM: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|

Tel: 0931 333 162

 

HOTLINE: 0909 363 269

Website: www.valaw.vn / www.stalaw.vn

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD