DỊCH VỤ XIN XÁC NHẬN QUẢNG CÁO MỸ PHẨM

 

 Hiện nay quảng cáo mỹ phẩm có nhiều phương thức khác nhau như trên các phương tiện thông tin đại chúng ( truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm. Tuy nhiên không phải cứ muốn quảng cáo là được vì pháp luật quy định rất nghiêm ngặt về điều kiện và thủ tục cấp phép quảng cáo mỹ phẩm. Do đó, việc xin giấy phép là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng:

 

dịch vụ xin xác nhận quảng cáo mỹ phẩm

 

QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM:

 

1. Quảng cáo là gì?

          

              Theo quy định của Luật quảng cáo quy định:

 

            Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệt đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục định sinh lợi; sản phẩm dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

 

2. Mỹ phẩm là gì?

           

             Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 06/2011/TT-BYT Quy định về quản lý mỹ phẩm:

 

            Sản phẩm mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài) hoặc răng và niêm mạc miệng với mục đích chính là để làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi cơ thể, bảo vệ cơ thể hoặc giữ cơ thể trong điều kiện tốt.

 

3. Quy định về quảng cáo mỹ phẩm?

 

  1. Quảng cáo mỹ phẩm được thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, truyền thanh, trang thông tin điện tử (Internet, Website), sách, báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, vật thể trên không, vật thể dưới nước hoặc các phương tiện quảng cáo khác do đơn vị kinh doanh mỹ phẩm thực hiện hoặc tài trợ, uỷ quyền cho đơn vị khác thực hiện và các hoạt động tổ chức hội thảo, thông tin, giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm.

2. Các đơn vị chỉ được phép quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu các sản phẩm mỹ phẩm khi có Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

 

3. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với các tài liệu chứng minh tính an toàn và hiệu quả của mỹ phẩm và phải tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của ASEAN.

 

dịch vụ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

 

 Xem thêm: Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm

 

II. ĐIỀU KIỆN XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM:

 

- Mỹ phẩm phải đủ điều kiện quảng cáo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 20 của Luật quảng cáo: Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

 

- Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP và các nội dung sau đây:

 

+ Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;

 

+ Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

 

- Có đủ hồ sơ theo quy định;

Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

 

III. HỒ SƠ, THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO:

 

1 Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm:

 

            Hồ sơ được làm thành 01 bộ bao gồm các giấy tờ sau đây:

 

- Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;

 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;

 

- Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:

 

+ Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;

 

+ Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;

 

+ Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo. Đối với quảng cáo thuốc: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về dược. Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp. Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y dược hoặc lĩnh vực liên quan từ đại học trở lên).

 

- Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã được cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt;

 

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

 

- Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

 

dịch vụ xin xác nhận quảng cáo mỹ phẩm

 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm:

 

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của Sở Y tế.

 

- Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ nêu trên;

 

- Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm và công bố trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan mình.

 

3. Các trường hợp hết hiệu lực sử dụng của giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm:

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT :

 

a) Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã hết hiệu lực;

 

b) Mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành hoặc bị thu hồi hoặc bị rút số tiếp nhận phiếu công bố;

 

c) Có những thay đổi về thông tin ảnh hưởng đến tính an toàn và chất lượng của mỹ phẩm.

 

* Lợi ích khi sử dụng dịch vụ tại SLAW:

 

        Với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm trong việc xử lý hồ sơ chúng tôi đảm bảo các vấn đề sau đây:

 

·           Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm;

 

·         Hồ sơ được xử lý nhanh chóng, không gây phiền hà cho khách hàng;

 

·         Tiết  kiệm tối đa về mặt thời gian cũng như chi phí cho khách hàng;

 

·         Tư vấn tận tâm, nhiệt tình và chuyên nghiệp;

 

·         Đảm bảo quy trình được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

 

·         Nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan nhà nước

 

·         Nhận kết quả và bàn giao cho quý khách

 

Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 

dịch vụ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH STARLAW

Địa chỉ trụ sở chính: Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Địa chỉ VP HCM: Số 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Tell       : 0931.333.162

Hotline : 0931.333.162                                                                      

Quản lý: 0909.363.269

 

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD