Theo Điều 88 Luật thương mại 2005: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định”. Khi thực hiện các chương trình khuyến mãi sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận chuỗi cung ứng và thâm nhập vào các kênh phân phối, bán lẻ giới thiệu hàng hóa, sản phẩm tới khách hàng. Bên cạnh đó, đây sẽ là cầu nối giúp người tiêu dùng biết đến những thương hiệu uy tín, với hàng hóa chất lượng tốt. Tuy nhiên, có những hình thức khuyến mãi chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo, có những hình thức bắt buộc phải làm dịch vụ đăng ký khuyến mại. Thông qua bài viết này, STALAW sẽ hướng dẫn bạn chi tiết Thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

dịch vụ đăng ký khuyến mại 2

 

I.   CƠ SỞ PHÁP LÍ

-     - Luật thương mại 2005.

-     - Nghị định 81/2018 NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

 

II.   CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ KHUYẾN MẠI

Thương nhân thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2018 NĐ-CP và các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại:

- Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi).

          - Các hình thức khuyến mại khác nếu được cơ quan quản lý nhà nước về thương mại chấp thuận.

 

dịch vụ đăng ký khuyến mại 3

 

  III. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

3.1 Cách thức nộp Hồ sơ

Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Nộp 01 hồ sơ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;

- Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cung cấp.

3.2 Thành phần hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

- 01 Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- 01 Thể lệ chương trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018 NĐ-CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- 01 Bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật.

  3.3 Nội dung đăng ký thực hiện khuyến mại

- Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;

- Tên chương trình khuyến mại;

- Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

- Hình thức khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

- Thời gian thực hiện khuyến mại;

- Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

- Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

- Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại (thể lệ chương trình khuyến mại);

Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì nội dung đăng ký phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

3.4 Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mãi bao gồm:

- Sở Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Bộ Công Thương đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và chương trình khuyến mại theo các hình thức khác.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các hình thức có giá trị tương đương trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền xem xét, trả lời xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc không xác nhận thực hiện theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018.

 

dịch vụ hoạt động khuyến mại

 

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI TẠI STALAW:

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại, STALAW sẽ cung cấp những dịch vụ sau đây:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại trước khi tiến hành dịch vụ;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại;

- Soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động khuyến mại;

- Trực tiếp nộp hồ sơ và thay mặt khách hàng tiến hành mọi thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Bổ sung, sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên phụ trách hồ sơ;

- Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi hoàn thành công việc.

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (+84)909 363 269/ Fax: (+84)975 911 197

VP HCM: 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)969 769 530/ Fax: (+84)975 911 197

 

STARLAW CO.,LTD