Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản Quyền là một trong những biện pháp quan trọng nhằm hạn chế rủi ro đối với cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với tác phẩm. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả và các quyền liên quan:

 

Luật STARLAW tư vấn hoàn thiện Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả  cho quý khách - chỉ trong vòng 05 ngày làm việc khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

 

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại hà nội

 

1. Các tác phẩm được đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn thì các tác phẩm được bảo hộ bản quyền, bao gồm:

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

- Tác phẩm báo chí;

- Tác phẩm âm nhạc;

- Tác phẩm sân khấu;

- Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

- Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

- Tác phẩm nhiếp ảnh;

- Tác phẩm kiến trúc;

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

- Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Công ty Luật STARLAW cung cấp dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả cho tất cả các đối tượng trên.

 

2. Tài liệu cần thiết cho việc nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả:

2.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả

- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

- Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;

- Giấy ủy quyền của tác giả/các đồng tác giả

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.

- Giấy cam đoan của tác giả/ đồng tác giả 

 

2.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty)

- Ba bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

- Các thông tin về tác phẩm đã công bố hay chưa; thời gian công bố; nơi công bố; hình thức công bố;

 - Giấy Uỷ quyền của tổ chức hoặc cá nhân 

- Giấy chuyển nhượng tác phẩm từ tác giả/các đồng tác giả cho tổ chức hoặc công ty (có xác nhận chữ ký); hoặc Giấy chứng nhận tác phẩm xin đăng ký là tác phẩm được thực hiện theo nhiệm vụ công tác (1 bản);

- Bản sao có công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (1 bản);

- Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.

- Bản sao công chứng chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả;

- Giấy cam đoan của tác giả (1 bản).

 

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả giá rẻ

 

3. Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả tại Luật STARLAW

Luật STARLAWcung cấp cho khách hàng toàn bộ các dịch vụ pháp lý liên quan đến bản quyền tác giả và quyền liên quan như sau:

 

+ Tư vấn pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến bảo hộ quyền tác giả và các quyền liên quan, bao gồm:

- Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả;

- Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;

- Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả;

- Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp, hủy bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận bản quyền tác giả;

+ Tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong và ngoài nước liên quan đến thực thi quyền tác giả và các quyền liên quan bao gồm: Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan. Tham gia tố tụng tại Tòa án với tư cách là luật sư bảo vệ lợi ích cho khách hàng.

 

4. Hồ sơ, chi phí dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả

 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả sáng tạo ra logo)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra logo)

hoặc 02 bản Hợp đồng thuê thiết kế logo (trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê thiết kế logo)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả sáng tạo ra logo

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in thể hiện logo ( hình thức thể hiện của tác phẩm mỹ thuật ứng dụng)

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với logo:

 

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 2.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Phí dịch vụ nêu trên chưa vào gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 400.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Bốn trăm ngàn đồng chẵn) (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

4.2 Hồ sơ, chi phí đăng ký bản quyền tác phần mềm máy tính, sưu tập dữ liệu

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả sáng tạo ra chương trình phần mềm máy tính, sưu tập dữ liệu)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra chương trình phần mềm máy tính, sưu tập dữ liệu)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả sáng tạo ra chương trình phần mềm máy tính, sưu tập dữ liệu

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm phần mềm máy tính, sưu tập dữ liệu

- 02 đĩa CD có nội dung là tác phẩm phần mềm máy tính sưu tập dữ liệu.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm phần mềm máy tính

 

Phí dịch vụ đăng ký phần mềm trọn gói: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 4.000.000 VNĐ cho 01 tác phẩm đăng ký bản quyền phần mềm (không bao gồm dữ liệu kèm theo) (Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 600.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Sáu trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả trọn gói

 

4.3 Hồ sơ, chi phí đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả sáng tạo ra tác phẩm kiến trúc)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm kiến trúc)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả sáng tạo ra tác phẩm kiến trúc

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm kiến trúc.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc

Phí dịch vụ trọn gói: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 3.000.000 VNĐ/ 01 sản phẩm đăng ký quyền tác giả đối với sản phẩm đầu tiên ((Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT). Phí này sẽ được thanh toán 100% tại thời điểm hai bên ký Hợp đồng.

Lệ phí nhà nước300.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng chẵn) cho tác phẩm kiến trúc (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

4.4 Hồ sơ, chi phí đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc, bài hát

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả sáng tạo ra bài hát)

 

 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra bài hát)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả sáng tạo ra bài hát

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm ẩm nhạc, bài hát (gồm cả nhạc và lời).

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc, bài hát

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 2.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả ((Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

4.5 Hồ sơ, chi phí đăng ký tác phẩm nghệ thuật bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả chụp bức ảnh, bức hình)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động chụp bức ảnh, bức hình)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả chụp bức ảnh, bức hình

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm nghệ thuật : bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 4.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả ((Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 500.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 
dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả online
 

4.6 Hồ sơ, chi phí đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm công trình khoa học

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của công trình khoa học)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra công trình khoa học)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả công trình khoa học

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm công trình khoa học.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm công trình khoa học

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 4.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

4.7 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm viết)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm viết)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm viết

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm viết.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 2.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

 

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

4.8 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm kịch bản)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm kịch bản)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm kịch bản

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm nghệ thuật : tác phẩm kịch bản. 

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản (báo giá bằng văn bản hoặc thông qua email)

 

4.9 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm clip

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm clip)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm clip)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm clip

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm clip

- 02 CD của tác phẩm clip.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm clip (báo giá bằng văn bản hoặc thông qua email).

 

thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

 

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người sở hữu tác phẩm.
 
Bảo vệ quyền lợi tác giả
Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả giúp tác giả có quyền chủ động và xác định được tác phẩm của mình, tránh việc bị sao chép hoặc sử dụng mà không được cho phép.
 
Khẳng định sở hữu tác phẩm
Bản quyền đăng ký chính thức là bằng chứng về sở hữu của tác giả, giúp ngăn ngừa tranh chấp và mâu thuẫn liên quan đến quyền sở hữu.
 
Được quyền kiểm soát tác phẩm
Tác giả có quyền quyết định việc sử dụng, sao chép, phân phối và bán tác phẩm của mình, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác kinh doanh hoặc thương mại từ tác phẩm.
 
Duy trì giá trị thương hiệu
Bản quyền đăng ký tác phẩm thể hiện tính chuyên nghiệp và uy tín, giúp tăng giá trị thương hiệu cho tác giả và tác phẩm trong mắt công chúng và người tiêu dùng.
 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

Mọi yêu cầu tư vấn hoặc báo giá dịch vui lòng liên hệ : 0931.333.162  Yêu cầu Luật sư tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ trực tuyến, gọi số : 0909.363.269  để được tư vấn trực tuyến.

Hoặc gửi thư yêu cầu dịch vụ qua Email: luat.starlawvn@gmail.com đội ngũ luật sư, chuyên gia pháp lý của chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và gửi thư tư vấn báo giá chi tiết cũng như hợp đồng dịch vụ pháp lý cho từng trường hợp cụ thể. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng. Trân trọng./.

STARLAW CO.,LTD