Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả mới nhất 2024(p2)

 

4.5 Hồ sơ, chi phí đăng ký tác phẩm nghệ thuật bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh

 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả chụp bức ảnh, bức hình)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động chụp bức ảnh, bức hình)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả chụp bức ảnh, bức hình

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm nghệ thuật : bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm nghệ thuật bức ảnh, bức hình, nhiếp ảnh

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 4.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả ((Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 500.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả nhiếp ảnh

 

 

4.6 Hồ sơ, chi phí đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm công trình khoa học

 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của công trình khoa học)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra công trình khoa học)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả công trình khoa học

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm công trình khoa học.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm công trình khoa học

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 4.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

 

đăng ký bản quyền tác giả đối với công trình khoa học

 

 

4.7 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

 

Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm viết)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm viết)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm viết

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm viết.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

Phí dịch vụ tư vấn: Phí dịch vụ tư vấn cho việc thực hiện hoạt động đăng ký quyền tác giả trên được tính trọn gói là: 2.000.000 VNĐ/ 01 tác phẩm đăng ký quyền tác giả (Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm thuế VAT).

Lệ phí nhà nước: 100.000 VNĐ/01 tác phẩm đăng ký bản quyền (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng chẵn). (áp dụng mức thu phí của Thông tư 29/2009/TT-BTC Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả, quyền liên quan).

 

đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm viết

 

4.8 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản

 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm kịch bản)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm kịch bản)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm kịch bản

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm nghệ thuật : tác phẩm kịch bản. 

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản (báo giá bằng văn bản hoặc thông qua email)

 

đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản

 

4.9 Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm clip\

 

- 02 bản Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật STARLAW)

- 02 bản Giấy cam đoan (của tác giả của tác phẩm clip)

- 02 bản Quyết định giao nhiệm vụ (của doanh nghiệp giao cho người lao động sáng tạo ra tác phẩm clip)

- 02 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả tác phẩm clip

- 02 bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (sao y chứng thực trong vòng 06 tháng)

- 02 bản in tác phẩm clip

- 02 CD của tác phẩm clip.

+ Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm clip (báo giá bằng văn bản hoặc thông qua email).

 

đăng ký bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm clip

 

Tại sảo lại phải đăng ký bảo hộ quyền tác giả?

 

Lợi ích khi đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả
Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho người sở hữu tác phẩm.
 
Bảo vệ quyền lợi tác giả
Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả giúp tác giả có quyền chủ động và xác định được tác phẩm của mình, tránh việc bị sao chép hoặc sử dụng mà không được cho phép.
 
Khẳng định sở hữu tác phẩm
Bản quyền đăng ký chính thức là bằng chứng về sở hữu của tác giả, giúp ngăn ngừa tranh chấp và mâu thuẫn liên quan đến quyền sở hữu.
 
Được quyền kiểm soát tác phẩm
Tác giả có quyền quyết định việc sử dụng, sao chép, phân phối và bán tác phẩm của mình, tạo điều kiện thuận lợi để khai thác kinh doanh hoặc thương mại từ tác phẩm.
 
Duy trì giá trị thương hiệu
Bản quyền đăng ký tác phẩm thể hiện tính chuyên nghiệp và uy tín, giúp tăng giá trị thương hiệu cho tác giả và tác phẩm trong mắt công chúng và người tiêu dùng.
 
Liên hệ với chúng tôi qua:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Địa chỉ VP HCM: Số 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Tell       : 0931.333.162

Hotline : 0931.333.162                                                                         

Quản lý: 0909.363.269

Xem thêm:  DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ MỚI NHẤT 2024(P1)

                     THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

 

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD