CÔNG BỐ HỢP QUY THỰC PHẨM

 

         Dịch vụ Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

         Căn cứ theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm thì những thực phẩm đã có quy chuẩn phải được công bố hợp quy và đăng ký công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi được đưa ra lưu thông trên thị trường.

 

 

 công bố hợp quy an toàn thực phẩm

 

I. Thủ tục, hồ sơ công bố hợp quy an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Trường hợp Công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba), hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy

+ Bản thông tin chi tiết sản phẩm

+ Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba;

+ Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương

Trường hợp Công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất thực phẩm (bên thứ nhất), hồ sơ gồm:

+ Bản công bố hợp quy

+ Bản thông tin chi tiết về sản phẩm

+ Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng có các chỉ tiêu theo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng

+) Kế hoạch giám sát định kỳ

+) Báo cáo đánh giá hợp quy

+) Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương trong trường hợp cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm có có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 hoặc tương đương.

 

Đối với những sản phẩm CHƯA có quy chuẩn kỹ thuật Tổ chức cá nhân phải làm Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Điều 3, Nghị định 38/2012/NĐ-CP quy định “Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.”

 

 

thủ tục công bố an toàn vệ sinh thực phẩm

 

Xem thêm: Dịch vụ công bố lưu hành mỹ phẩm

 

II. Trình tự công bố hợp quy thực phẩm:

 

Bước 1: Đánh giá hợp quy (Đánh giá sự phù hợp của sản phẩm được công bố với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng)

Cá nhân, tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy theo 1 trong 2 phương thức sau:

- Tự đánh giá hợp quy theo nội dung đánh giá áp dụng cho từng loại sản phẩm cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận;

- Thông qua tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Y tế chỉ định.

 

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy

Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm lập và nộp hồ sơ công bố đến Cục An toàn thực phẩm.

 

công bố hợp quy thực phẩm

 

 

 Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

III. Dịch vụ Công bố hợp quy thực phẩm tại STARLAW:

 

- Tư vấn cho khách hàng các quy định, yêu cầu, điều kiện về hồ sơ, trình tự về việc công bố hợp quy thực phẩm

- Đại diện hoàn thiện, thẩm định và đánh giá các tài liệu đã có và thông tin sản phẩm của khách hàng.

- Tư vấn giấy tờ cần thiết, xây dựng các văn bản cần thiết và tập hợp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước và thúc đẩy hoàn thành công việc sớm hơn hoặc theo thời hạn đã cam kết với khách hàng.

- Theo dõi hồ sơ và thông báo tiến độ của từng quy trình thực hiện

- Nhận kết quả tại các đơn vị liên quan và Bàn giao kết quả cho khách hàng.

 

STALAW với đội ngũ chuyên viên tư vấn với nhiều năm kinh nghiệm trong việc công bố sản phẩm sẽ luôn hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình với quý khách hàng để đưa tới kết quả tốt nhất.

 

Liên hệ với chúng tôi qua: 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 619 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Địa chỉ VP HCM: Số 151 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Tell       : 0931.333.162

Hotline : 0931.333.162                                                                        

Quản lý: 0909.363.269

Email: luat.starlawvn@gmail.com

Website: https://stalaw.vn/

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD