CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1.      Các phương thức chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

- Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;

- Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

- Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

- Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức nêu trên.

2.      Hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên (liên hệ để nhận được hồ sơ mẫu)

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Điều lệ công ty chuyển đổi;

- Danh sách thành viên, danh sách nhà đầu tư nước ngoài;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn và giấy tờ xác nhận hoàn tất chuyển nhượng (nếu có chuyển nhượng vốn góp); hoặc giấy tờ xác nhận tặng cho một phần quyền sở hữu công ty (đối với trường hợp tặng cho một phần sở hữu).

  • Bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Thành lập công ty cổ phần

 

HOTLINE: 0931333162/0969769530

3.      Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

4.      Cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

5.      Thời gian giải quyết việc chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 05 ngày làm việc.

HOTLINE: 0931333162/0969769530

 

Xem thêm: DỊCH VỤ GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD