CÁC BƯỚC LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU QUA MẠNG

 

        Trong nền kinh tế thị trường như hiện nay, các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ được phát triển một cách rộng rãi trên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có hoạt động đấu thầu, hoạt động ngày càng trở nên trở thành một hoạt động kinh tế phổ biến, diễn ra trên hầu hết các quốc gia và mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Hồ sơ mời thầu là một vấn đề vô cùng quan trọng trong đấu thầu, tuy nhiên các bước để xây dựnghồ sơ mời thầu phải làm những gì thì không phải ai cũng nắm rõ.Trong bài viết này, STARLAW sẽ chia sẻ đến bạn đọc những nội dung liên quan đến các bước để xây dựng một hồ sơ mời thầu?

I. Cơ sở pháp lí

- Luật Đấu thầu 2013

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

HOTLINE: 0909 363 269

 

Xem thêm: DỊCH VỤ LẬP HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ THẦU

II. Khái niệm hồ sơ mời thầu, điều kiện để phát hành hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu là một phần không thể thiếu khi hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu. Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Luật đấu thầu 2013 thì hồ sơ mời thầu của gói thầu chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu, bảng dữ liệu đấu thầu, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự thầu, bảng khối lượng mời thầu;
 • Yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng, mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
 • Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;
 • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
 • Nội dung, danh mục hàng hóa, dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
 • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Căn cứ theo khoản 2 Điều 7 Luật đấu thầu 2013 thì hồ sơ mời thầu của dự án chỉ được phát hành để lựa chọn nhà thầu khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
 • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
 • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
 • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

HOTLINE: 0909 363 269

 

IIIHướng dẫn lập hồ sơ mời thầu qua mạng

3.1 Lập sườn (bố cục) hồ sơ dự thầu qua mạng

Đây là bước quan trọng khi làm bất cứ một gói thầu nào. Nếu coi Hồsơ dự thầunhư một bài văn thì sườn (bố cục) hồ sơ dự thầu cũng như dàn ý của bài văn vậy. Cũng không có mẫu quy định chung về bố cục nhưng bạn có thể bám theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong Hồsơ dự thầuđể lập sườn Hồsơ dự thầu.

Về cơ bản, để lựa chọn một nhà thầu, bên mời thầu sẽ phải đánh giá nhà thầu qua các tài liệu:

-       Hồ sơ pháp lý

-       Hồ sơ kinh nghiệm

-       Hồ sơ tài chính

-       Hồ sơ nhân sự chủ chốt

-       Hồ sơ chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa

-       Bản vẽ và biện pháp thi công (nếu có)

-       Bạn có thể căn cứ vào chính các tiêu chí này để lập Hồsơ dự thầuthành các ý chính I, II, III, IV…

-       Các ý nhỏ sẽ được bổ sung khi bạn đi sâu vào bóc tách yêu cầu của bên mời thầu.

-       Có thể lập dàn ý này thành file excel nếu chỉ có một mình bạn tham gia lập Hồsơ dự thầuvà chủ động theo dõi tiến độ làm hồ sơ dự thầu. Còn nếu việc lập Hồsơ dự thầucần sự phối hợp của các phòng ban liên quan: bộ phận kế toán (lập bảo đảm dự thầu và kê khai các chỉ tiêu tài chính), bộ phận mua hàng (hỏi giá nhà cung cấp, giấy phép bán hàng, giấy tờ tài liệu kỹ thuật…), bộ phận kỹ thuật (làm bản vẽ bố trí mặt bằng, biện pháp thi công…) thì nên lập file này trên ứng dụng đám mây. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Google Sheets. Trên file này, bạn thêm các cột người thực hiện và thời hạn hoàn thành để theo dõi tiến độ thực hiện gói thầu.

3.2 Sắp xếp thời gian hoàn thành từng hạng mục công việc

Căn cứ vào khối lượng công việc, bạn phân bổ nhân lực và thời gian hoàn thành công việc để kịp hoàn thành tiến độ lập Hồsơ dự thầu.

Sau khi rà soát toàn bộ nội dung công việc (hồ sơ tài liệu cần cho gói thầu), bạn cần chia sẻ file này cho các bộ phận, cá nhân liên quan. Ngoài ra, bạn cần gửi file này cho một người có khả năng bóc tách gói thầu (như bạn) để kiểm tra chéo để đảm bảo rằng bạn không thiếu bất cứ nội dung, tài liệu… nào mà bên mời thầu yêu cầu.

Xem thêm: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

IV. Dịch vụ tư vấn, quy trình thực hiện của STARLAW

Đối với Bên mời thầu, STARLAW tư vấn công tác lập hồ sơ mời thầu, HSYC, phân tích, đánh giá hồ sơ đề xuất: 

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý;

- Tư vấn lập kế hoạch lựa chọn đấu thầu, Tư vấn thẩm định KHLCNT;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Chấm thầu, đánh giá hồ sơ thầu, hồ sơ đề xuất và hồ sơ bày tỏ quan tâm và báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu, trúng chỉ định thầu…

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

Xem thêm: DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHÀ THẦU TRÊN MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA

 

HOTLINE: 0909 363 269

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

VP Hồ Chí Minh: Số 151 đường Đào Duy Anh, phường 09, Quận Phú Nhuận, TP. HCM |Tel: 0902 80 45 45

VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, HN|Tel: 0931333162

1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD