Giấy phép Xây dựng

XIN GIẤY PHÉP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

XIN GIẤY PHÉP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG 18/07/2024

XIN GIẤY PHÉP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC XÂY DỰNG

Xem thêm...
Tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phòng LAS xây dựng)

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phòng LAS xây dựng) 19/05/2024

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (Phòng LAS xây dựng) Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một thực thể trực thuộc tổ chức hoạt động thí nghi...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 19/05/2024

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan chức năng cấp trước khi khởi công công trình, có 3 loại Giấy phép xây dựng: Giấy phép xây dựng mới, Sửa chữa-cải tạo...

Xem thêm...
Từ 1-3 tổng 3
STARLAW CO.,LTD