Giấy phép kinh doanh vận tải

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE ĐẦU KÉO

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE ĐẦU KÉO 19/05/2024

- Phù hiệu xe là một loại giấy tờ bắt buộc mà chủ xe phải xin cấp, trước khi tham gia kinh doanh vận tải. - Điều kiện xin cấp phù hiệu xe đầu kéo: Theo nghị định 86 về phù hiệu xe đầu kéo đã ...

Xem thêm...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE CÔNG-TEN-NƠ

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE CÔNG-TEN-NƠ 19/05/2024

- Phù hiệu xe là một loại giấy tờ bắt buộc mà chủ xe phải xin cấp, trước khi tham gia kinh doanh vận tải. - Điều kiện xin cấp phù hiệu xe công-ten-nơ: Theo nghị định 86 về phù hiệu xe công-te...

Xem thêm...
DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE TẢI

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ PHÙ HIỆU XE TẢI 19/05/2024

- Phù hiệu xe là một loại giấy tờ bắt buộc mà chủ xe phải xin cấp, trước khi tham gia kinh doanh vận tải. - Điều kiện xin cấp phù hiệu xe tải: Theo Nghị định 86 về phù hiệu xe tải đã quy định...

Xem thêm...
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI 19/05/2024

Xu hướng hiện đại, nhu cầu đi lại, vận chuyển gia tăng nhiều doanh nghiệp phát triển kinh doanh vận tải. Nhưng để kinh doanh dịch vận tải thì cần xin giấy phép gì? Điều kiện thế nào? Thủ tục ra sa...

Xem thêm...
Từ 1-4 tổng 4
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD