Giấy phép

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP BÁN LẺ RƯỢU 19/05/2024

Đối với kinh doanh bán lẻ rượu, doanh nghiệp xin giấy phép kinh doanh rượu khi mở cửa hàng bán rượu và bán lẻ cho người tiêu dùng, không sử dụng tại cửa hàng. Đây là điều kiện tiên quyết đòi hỏi ...

Xem thêm...
DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC GPP

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC GPP 19/05/2024

GPP (Good Pharmacy Practices) là khái niệm thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc là bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn trong hành nghề tại cơ sở bán lẻ thuốc nhằm bảo đảm cung ứ...

Xem thêm...
Từ 1-2 tổng 2
STARLAW CO.,LTD