CÔNG BỐ LƯU HÀNH THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A B

THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A B 19/05/2024

Đối với các trang thiết bị y tế loại A, B muốn nhập khẩu và lưu hành tại Việt Nam sẽ phải có số lưu hành hay còn gọi là số công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩn áp dụng sẽ do nhà sản xuất áp dụng ...

Xem thêm...
THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ  Y TẾ LOẠI C D

THỦ TỤC CÔNG BỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI C D 19/05/2024

Để được lưu hành trang thiết bị y tế sản xuất trong nước hay nhập khẩu nước ngoài chưa có số lưu hành tại Việt Nam, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đề nghị cấp mới số lưu hành tại cơ quan Nhà nư...

Xem thêm...
CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN BẰNG CHẾ PHẨM DÙNG TRONG  LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ

CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN BẰNG CHẾ PHẨM DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ 19/05/2024

Môi trường đang ngày càng ô nhiễm, sự xâm nhập của côn trùng, vi khuẩn gây tác động xấu tới cuộc sống con người. Các dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm xuất hiện, vậy điều kiện để có ...

Xem thêm...
Từ 1-3 tổng 3
STARLAW CO.,LTD