Nhãn hiệu hàng hóa

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA 21/06/2017

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA Thành phần hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 vă...

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 24/03/2017

Logo thường được thiết kết một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.

Xem thêm...