Bản quyền tác giả

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ 21/06/2017

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ Chủ thể nộp đơn đăng ký bản quyền tác giả: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký ...

Xem thêm...
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN 08/05/2017

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng ...

Xem thêm...
Đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả và các quyền liên quan 24/03/2017

Đăng ký quyền tác giả không phải là thủ tục bắt buộc để được hưởng quyền tác giả. Việc đăng ký bảo hộ không phải là cơ sở xác lập quyền tác giả; tác phẩm dù có đăng ký hay không đăng ký quyền tác g...

Xem thêm...