Giải thể

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 26/06/2019

1. Thủ tục xin công văn chấm dứt mã số thuế 2. Thủ tục xin xác nhận hải quan 3. Thủ tục thông báo giải thể 4. Thủ tục trả dấu công an (Nếu có) 5. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tại sở kế hoạch đ...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI 05/03/2018

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi: - Bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác - Doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại T...

Xem thêm...
GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP 14/06/2017

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP Các trường hợp giải thể doanh nghiệp: Bao gồm 2 hình thức là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc. - Giải thể tự nguyện là quyền của nhà đầu tư đối với việc ...

Xem thêm...