Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 21/06/2017

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Điều kiện thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Căn cứ khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư năm 2014 quy định đầu tư thành lập tổ chức kinh tế ...

Xem thêm...
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 24/03/2017

Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi thành lập công ty có vốn nước ngoài....

Xem thêm...