Đăng ký logo

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO 21/06/2017

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LOGO Thành phần hồ sơ đăng ký logo: Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 văn phòng đại diện tại Đà Nẵ...

Xem thêm...
Thủ tục đăng ký logo

Thủ tục đăng ký logo 24/03/2017

Thực chất, trong Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam cũng như trong các giấy tờ, văn bằng chính thức chỉ có khái niệm “nhãn hiệu” được sử dụng, tùy theo việc nó gắn kèm với sản phẩm hay dịch vụ mà được gọ...

Xem thêm...