TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU

 

TƯ VẤN LẬP, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐĂNG TẢI HỒ SƠ DỰ THẦU

 

 

Xem thêm: Tư vấn lập, đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu

 

Luật Đấu thầu quy định như sau: "Hồ sơ dự thầu là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu."

 

1. Đối với Bên nhà thầu, STARLAW tư vấn công tác lập hồ sơ dự thầu:

 

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu, các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của cuộc đấu thầu;

 

- Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu pháp lý;

 

- Tư vấn lập hồ sơ dự thầu;

 

- Tư vấn đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng với nhà thầu sau khi có kết quả chấm thầu và các vấn đề khác liên quan đến thủ tục đấu thầu theo yêu cầu của khách hàng phù hợp với pháp luật hiện hành có liên quan.

 

Hotline: 0909.363.269

 

2. Các giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị:

 

- Đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức

 

- Giấy chứng nhận mã số thuế của cơ quan

 

- Chứng thư số và cài đặt môi trường thầu

 

- Giấy tờ liên quan đến gói thầu cần đấu thầu

 

- Số thông báo mời thầu của bên mời thầu

 

- Bảo lãnh dự thầu, bảo đảm cam kết tín dụng

 

3. Thời gian làm việc:

 

3-5 ngày làm việc (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, thời gian làm việc phụ thuộc vào thời gian bên nhà thầu chuẩn bị đủ hồ sơ theo yêu cầu)

 

Hotline: 0909.363.269

 

4. Các bước thực hiện khi lập hồ sơ dự thầu:

 

Bước 1: Đọc hồ sơ mời thầu, gửi bên nhà thầu các yêu cầu giấy tờ cần chuẩn bị

 

Bước 2: Soạn hồ sơ dự thầu để đấu thầu

 

Bước 3: Hỗ trợ ultra view cho khách để đăng tải hồ sơ dự thầu

 

(Lưu ý: Trong vòng 1 tiếng sau khi kết thúc thời gian nộp hồ sơ của bên nhà thầu thì bên mời thầu phải đăng tải công khai quyết định này trên cổng thông tin thầu)

 

Bước 4: Chờ bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu

 

Bước 5: Nhà thầu thương thảo hợp đồng (Lưu ý: Bản giấy phải khớp với bản mạng đã nộp hồ sơ)

 

Bước 6: Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (Của bên mời thầu)

 

Hotline: 0909.363.269

 

Xem thêm: Tư vấn lập, đánh giá và đăng tải hồ sơ mời thầu

 

5. Hồ sơ của nhà thầu được đánh giá hợp lệ khi đầy đủ các yếu tố sau đây:

 

– Bản gốc hồ sơ dự thầu

 

– Đơn dự thầu của nhà thầu phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

 

– Phải bảo đảm tham gia dự thầu với giá trị và thời hạn hiệu lực đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

 

– Không có tên trong nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh).

 

– Nhà thầu phải là người không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật.

 

– Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Luật Đấu thầu 2013.

 

– Nhà thầu phải có hồ sơ dự thầu hợp lệ được xem xét, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của đối tượng tham gia dự thầu.

 

– Việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

 

– Việc đánh giá được thực hiện trên bản chụp, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính thống nhất giữa bản gốc và bản chụp. Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp nhưng không làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì căn cứ vào bản gốc để đánh giá.

 

– Trường hợp có sự sai khác giữa bản gốc và bản chụp dẫn đến kết quả đánh giá trên bản gốc khác kết quả đánh giá trên bản chụp, làm thay đổi thứ tự xếp hạng nhà thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

 

Trên cơ bản là hồ sơ dự thầu cần những yếu tố mà chúng tôi đã nêu ra bên trên. Còn tùy thuộc vào yêu cầu của hồ sơ mời thầu mà các công ty có thể điều chỉnh sao cho phù hợp và cạnh tranh nhất.

 

Hotline: 0909.363.269

 

Xem thêm: Tư vấn lập, đánh giá và đăng tải hồ sơ dự thầu

 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ STARLAW

 

  • VP Hà Nội: Tầng 5 số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.

Tel: (+84)909 363 269/ Fax: (+84)975 911 197

  • VP HCM: 151 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận , Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (+84)969 769 530/ Fax: (+84)975 911 197

 

Website: www.valaw.vn /stalaw.vn