Giấp phép

THÀNH LẬP CÔNG TY  KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH

THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 23/10/2020

Kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực bưu chính viễn thông

Xem thêm...
THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH 22/10/2020

Nhằm phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức, cá nhân kinh doanh các họat động bưu chính

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN CẤP GIÁY PHÉP BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH

THỦ TỤC XIN CẤP GIÁY PHÉP BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH 23/10/2020

Điều kiện xin giấy phép liên tỉnh

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH NỘI TỈNH

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH NỘI TỈNH 23/10/2020

Xin giấy phép hoạt động bưu chính căn cứ vào cơ sở pháp lý sau

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH 23/10/2020

Dịch vụ bưu chính là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi bằng các phương thức từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận qua mạng bưu chính, trừ phương thức điện tử.

Xem thêm...
QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 23/10/2020

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

Xem thêm...
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 23/10/2020

Trang thiết bị y tế được định nghĩa là các loại máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ, hóa chất chẩn đoán in-vitro (các hóa chất, chất thử chẩn đoán, dung dịch rửa được dùng cho thiết bị y tế) hoặc là...

Xem thêm...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 22/10/2020

Về thủ tục nhập khẩu các mặt hàng thiết bị y tế được chia thành 4 nội dung chính như sau:

Xem thêm...