Tag : Tag 2 - 86: thu tuc chia tach so do

THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ

THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ 23/07/2020

THỦ TỤC CHIA TÁCH SỔ ĐỎ Người sử dụng đất có nhu cầu xin tách sổ đỏ lập một bộ hồ sơ nộp tại Phòng Tài nguyên Môi trường. Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm ...

Xem thêm...
1 Xin chào, bạn cần hỗ trợ?
STARLAW CO.,LTD