Giấy phép Khuyến mại

XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI

XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI 23/07/2020

Thủ tục xin giấy phép khuyến mại theo quy định tưởng chừng như đơn giản nhưng nếu không nắm rõ quy định của pháp luât và quy trình thực hiện thì sẽ gây mất rất nhiều thời gian của bạn. Nhằm mục đíc...

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI 15/06/2017

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KHUYẾN MẠI Tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng của các hình thức khuyến mại đến môi trường kinh doanh, đến lợi ích của khách hàng, lợi ích của thương nhân khác mà Nhà nước có nhữn...

Xem thêm...