Giấy phép lưu hành trang thiết bị Y tế

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 23/10/2020

Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

Xem thêm...
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ PHẢI XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU 23/10/2020

Trang thiết bị y tế được định nghĩa là các loại máy móc, thiết bị, vật tư, dụng cụ, hóa chất chẩn đoán in-vitro (các hóa chất, chất thử chẩn đoán, dung dịch rửa được dùng cho thiết bị y tế) hoặc là...

Xem thêm...
THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 22/10/2020

Về thủ tục nhập khẩu các mặt hàng thiết bị y tế được chia thành 4 nội dung chính như sau:

Xem thêm...
CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CẤP MỚI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 21/10/2020

Trình tự xem xét việc đề nghị cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu trang thiết bị y tế, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất:...

Xem thêm...
CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG BỐ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 23/07/2020

Căn cứ pháp lý, Thẩm quyền cấp phép, Phân loại, Dịch vụ tư vấn công bố trang thiết bị y tế starlaw sẽ thực hiện, Hồ sơ khách hàng cần cung cấp

Xem thêm...
THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 14/06/2017

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ oanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam là chủ sở hữu trang thiết bị y tế; - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh của Việt Nam...

Xem thêm...